Quotes of the Day

19 May 2017 By Koperasi Namastra

"Kesalahan orang-orang pandai ialah menganggap yang lain bodoh, dan kesalahan orang-orang bodoh ialah menganggap orang-orang lain pandai." - Pramoedya Ananta Toer